BEH ZDRAVIA SKALICA

kompava-logo
KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA

30.6.2017

4km a 8km beh + 4km Nordic Walking

4.ročník (2014-2017)

Viac než výzva…

Bežecký pretek KOMPAVA BEH ZDRAVIA vstúpil do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR v roku 2014. Štart a cieľ preteku je situovaný do areálu kúpaliska v Zlatníckej doline. Trať preteku vedie po asfaltových cestách od kúpaliska smerom na Kamennú búdu a späť. Na výber bude 4km alebo 8km trať. Štart preteku je o 17:00 hodine. Hlavným poslaním preteku KOMPAVA BEH ZDRAVIA je ponúknuť milovníkom behu podujatie v peknom prostredí Zlatníckej doliny, pri ktorom si vychutnajú každý krok trate a zároveň urobia niečo pre svoje zdravie. Pre rok 2017 sme rozšírili KOMPAVA BEH ZDRAVIA aj o disciplínu NORDIC WALKING na 4km.

 

!!! PO PRETEKU TOMBOLA O ZAUJÍMAVÉ CENY !!!

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• KOMPAVA BEH ZDRAVIA 2017
• 4 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
Miesto:
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
Dátum:
• 30.6.2017 (piatok)
Trať:
• 8km beh  (100% asfalt), Kúpalisko – Kamenná búda a späť (alebo po 2km otočka)
• 4km beh (100% asfalt), Kúpalisko smer Kamenná búda po 2km otočka a späť, súčasťou 4km behu bude aj 4km Nordic Walking
Štart:
• 17:00hod. (areál kúpaliska)
Štartovné:
• 6,00,-Euro ( štartovné číslo, pitný režim počas preteku od f. Kompava, zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku, tombola, DARČEK)
-pretek je meraní čipovou technológiou Race-Result
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii (bez nároku na darček a bonusové služby)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
Upozornenie:
Prihlásený pretekár s uhradeným štartovným do 28.6.2017 získava pri prezentácii darček od firmy KOMPAVA !!!
Prezentácia:
• 15:00-16:30hod. (areál kúpaliska -zadná časť u bufetov)
Kategórie do bodovania seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017 (platí pre trať 8km):
• rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z -ženy
-4km (muži a ženy bez rozdielu veku)
-4km Nordic Walking (muži a ženy bez rozdielu veku)
Ceny:
• každý pretekár v cieli obdrží diplom + bude zaradení do tombole o vecné ceny
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas bežeckého preteku 2x občerstvovacia stanica + v cieli preteku, voda, HypoFit (na otočke Kamenná búda)
Ubytovanie:
Promo video:
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
7. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
8. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 19:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
10. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-10.
Information
Information:
 Date:
• 30 of Jun 2017
 Place:
• Skalica (Slovakia), holiday resort Zlatnícka dolina
 Lenght:
• 8km RUN, 4km RUN + NORDIC WALKING
 Start:
• 5:00 PM
 Presentation:
• from 3:00 PM to 4:30 PM
Applications:
Participant´s free:
• 6,00,-Euro
Categories:
• M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
MESTO SKALICA - www.skalica.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
Hlavný reklamný partner preteku:
Maskot KompavaKompava-Logo-Sport-Nutrition
HERTLSPORT
logo_erdinger_alkoholfrei
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach 
facebooklogo