BEH ZDRAVIA SKALICA 2018

EXTREM CROSS FESTIVAL SKALICA 2018
-
KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA

24.8.2018 (piatok)

4km a 8km beh + 4km Nordic Walking

5.ročník (2014-2018)

Viac než výzva…

Bežecký pretek KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA vstúpil do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR v roku 2014. Štart  je situovaný na ceste nad  kúpaliskom v Zlatníckej doline a cieľ u horskej chaty HERTLSPORT (pod Skalickou kolibou) Trať preteku vedie po asfaltových cestách od kúpaliska smerom na Kamennú búdu a späť. Na výber bude 4km alebo 8km trať. Štart preteku je o 17:00 hodine. Hlavným poslaním preteku KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA je ponúknuť milovníkom behu podujatie v peknom prostredí Zlatníckej doliny, pri ktorom si vychutnajú každý krok trate a zároveň urobia niečo pre svoje zdravie. Od roku 2017 sme rozšírili KOMPAVA BEH ZDRAVIA aj o disciplínu NORDIC WALKING na 4km. V roku 2018 je pretek súčasťou EXTREM CROSS FESTIVALU SKALICA 2018.

 

!!! PO PRETEKU TOMBOLA O ZAUJÍMAVÉ CENY !!!

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA 2018
• súčasť bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
Miesto:
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
map_slovensko1
Dátum:
• 24.8.2018 (piatok)
Trať:
• 8km beh  (100% asfalt), Kúpalisko – Kamenná búda a späť (alebo po 2km otočka)
• 4km beh (100% asfalt), Kúpalisko smer Kamenná búda po 2km otočka
• 4km NORDIC WALKING(100% asfalt), Kúpalisko smer Kamenná búda po 2km otočka
Štart:
• 17:00hod. (cesta nad areálom kúpaliska)
Štartovné:
• 10,00,-Euro + DARČEK /tričko/ ( štartovné číslo, pitný režim počas preteku od f. Kompava, nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI,  zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku, tombola, DARČEK-tričko s logom podujatia)
!!!  nárok na DARČEK-tričko s logom podujatia má len účastník, ktorý sa zaregistruje do preteku a uhradí štartovné do 12.8.2018 !!!
• 6,00,-Euro  ( štartovné číslo, pitný režim počas preteku od f. Kompava, nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI,  zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku, tombola)
!!!  prihlásený pretekári od 13.8.2018 do 24.8.2018 bez nároku na DARČEK /tričko/ !!!
-pretek je meraní čipovou technológiou Race-Result
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii (bez nároku na darček a bonusové služby)
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
Prihláška:
• ONLINE PRIHLÁŠKA  online prihláška bude funkčná do 23.8.2018 do 23:59:59hod.
Upozornenie:
!
!!  nárok na DARČEK-tričko s logom podujatia má len účastník, ktorý sa zaregistruje do preteku a uhradí štartovné do 12.8.2018 !!!
Prezentácia:
• 15:00-16:30hod. (horská chata HERTLSPORT, pod Skalickou kolibou)
Kategórie:
4km a 8km (muži a ženy bez rozdielu veku)
-4km Nordic Walking (muži a ženy bez rozdielu veku)
Ceny:
• každý pretekár v cieli získava darček (zimnú čiapku na behanie v hodnote 6,00,-Euro) +  bude zaradení do tomboly o vecné ceny
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas bežeckého preteku 2x občerstvovacia stanica + v cieli preteku, voda, HypoFit (na otočke Kamenná búda)
Ubytovanie:
Promo video:
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
ERDINGER ALKOHOLFREI
oficiálny produkt seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
erdinger-alkoholfrei-range
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
7. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
8. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 19:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
9. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
10. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-10.
Information
Information:
 Date:
• 24.8. 2018
 Place:
• Skalica (Slovakia), holiday resort Zlatnícka dolina
 Lenght:
• 8km RUN, 4km RUN + NORDIC WALKING
 Start:
• 5:00 PM
 Presentation:
• from 3:00 PM to 4:30 PM
Applications:
Participant´s free:
• 10,-Euro , 6,00,-Euro
Categories:
• M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
MESTO SKALICA - www.skalica.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
Generálny partner preteku:
KOMPAVA
Hlavný reklamný partneri preteku:
HERTLSPORT
logo_erdinger_alkoholfrei
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
logoweb
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach 
facebooklogo