BODOVACÍ SYSTÉM EXTREM TOUR

Bodovací systém HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017

Do bodovacieho systému HERTLSPORT EXTREM TOUR sa v roku 2017 započítavajú tieto preteky:

- KOMPAVA BEH ZDRAVIA 8km,
- KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN, (body sa udeľujú na 50km trati)
- H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ,
- H-TRIATHLON GAZÁRKA,
- H-TRIATHLON SKALICA,
- H-TRIATHLON LUČINA,
- XC CROSS COUNTRY SKALICA, – finále

Kategórie:

M- muži, Z- ženy (rozhoduje rok narodenia), D- družstvá
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – 60 a viac rokov
- Z – bez rozdielu veku
- D – družstvá (započítavajú sa body jednotlivých pretekárov z vekových kategórii)

Bodovací systém:

Vo všetkých vekových kategóriách získava body prvých 10 pretekárov.
1.miesto 15 bodov
2.miesto 12 bodov
3.miesto 9 bodov
4.miesto 7 bodov
5.miesto 6 bodov
6.miesto 5 bodov
7.miesto 4 body
8.miesto 3 body
9.miesto 2 body
10.miesto 1 bod

Finálový pretek XC CROSS COUNTRY SKALICA 2017 je bodovo zvýhodnení.
1.miesto 20 bodov
2.miesto 17 bodov
3.miesto 15 bodov
4.miesto 12 bodov
5.miesto 10 bodov
6.miesto 8 bodov
7.miesto 7 bodov
8.miesto 6 bodov
9.miesto 5 bodov
10.miesto 4 body

Do súťaže družstiev sa započítavajú všetky body získané pretekármi vo vekových kategóriách.

Pravidlá:

V kategórii jednotlivcov sa do celkového poradia započítavajú z 7 pretekov 5 najlepších umiestnení.
V prípade rovnakého bodového zisku, rozhoduje viac lepších umiestnení.
V kategórii družstiev sa započítavajú všetky body z jednotlivých pretekov.
Do kategórie družstiev sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí budú počas celej sezóny pretekať za jedno družstvo.
Názov družstva musí byť udávaní pri pretekárovi v prihláške a výsledkovej listine.
Účasť v súťaži družstiev treba nahlásiť pred začiatkom sezóny emailom: hertl@h-triathlon.sk alebo na tel. čísle 00421 907337787, po prípadne počas pretekov na prezentácii.
Družstvá nemusia byť registrované v žiadnom športovom zväze.
Vyhodnotení budú traja najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách a tri najlepšie družstvá.

123