BODOVACÍ SYSTÉM EXTREM TOUR

Bodovací systém HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018

Do bodovacieho systému HERTLSPORT EXTREM TOUR sa v roku 2018 započítavajú tieto preteky:

- KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018  (body sa udeľujú na 50km trati)
- KOMPAVA BEH ZDRAVIA LUČINA 2018  (body sa udeľujú na 8km trati)
- XC CROSS COUNTRY LUČINA 2018 
- H-TRIATHLON LUČINA 2018
- KOMPAVA BEH ZDRAVIA SKALICA 2018  (body sa udeľujú na 8km trati)
- XC CROSS COUNTRY SKALICA 2018 
- H-TRIATHLON SKALICA 2018
- H-TRIATHLON GAZÁRKA 2018

Kategórie:

M- muži, Z- ženy (rozhoduje rok narodenia), D- družstvá
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – 60 a viac rokov
- Z – bez rozdielu veku
- D – družstvá (započítavajú sa body jednotlivých pretekárov z vekových kategórii)

Bodovací systém:

Vo všetkých vekových kategóriách získava body prvých 10 pretekárov.
1.miesto 15 bodov
2.miesto 12 bodov
3.miesto 9 bodov
4.miesto 7 bodov
5.miesto 6 bodov
6.miesto 5 bodov
7.miesto 4 body
8.miesto 3 body
9.miesto 2 body
10.mieto 1 bod

Do súťaže družstiev sa započítavajú všetky body získané pretekármi vo vekových kategóriách.

Pravidlá:

V kategórii jednotlivcov sa do celkového poradia započítavajú z 8 pretekov 7 najlepších umiestnení.
V prípade rovnakého bodového zisku, rozhoduje viac lepších umiestnení.
V kategórii družstiev sa započítavajú všetky body z jednotlivých pretekov.
Do kategórie družstiev sa môžu prihlásiť pretekári, ktorí budú počas celej sezóny pretekať za jedno družstvo.
Názov družstva musí byť udávaní pri pretekárovi v prihláške a výsledkovej listine.
Účasť v súťaži družstiev treba nahlásiť pred začiatkom sezóny emailom: hertl@h-triathlon.sk alebo na tel. čísle 00421 907337787, po prípadne počas pretekov na prezentácii.
Družstvá nemusia byť registrované v žiadnom športovom zväze.
Vyhodnotení budú traja najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách a tri najlepšie družstvá.

123