H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ

 
logo_erdinger_alkoholfrei
H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2017

20.5.2017

8.ročník (2010 – 2017)

Viac než výzva…

PLÁVANIE 0,6km – HORSKÁ CYKLISTIKA 21km – TERÉNNY BEH 5km 

!!! LIMITOVANÍ POČET 100 ŠTARTUJÚCICH !!! 

Aktuálny počet prihlásených pretekárov môžete sledovať TU

H-TRIATHLON Borský Mikuláš zaznamenal svoju premiéru v roku 2010. Tieto preteky organizujeme v spolupráci s obcou Borský Mikuláš a športovým nadšencom Jožkom Baďurom. Pripravené sú pre Vás šprint objemy, čo určite všetci oceníte na otestovanie svojej formy v úvode triatlonovej sezóny. Plavecká časť je umiestnená do súkromného rybníka uprostred lesa. Cyklistická a bežecká časť je rozdelená do troch okruhov v krásnej lokalite borovicových lesov Borského Mikuláša. Povrch trate je z časti po pieskových dunách čo dodáva tomuto preteku neopakovateľnú atmosféru a  aj samotnú výzvu. Súčasťou hlavného preteku jednotlivcov je aj pretek trojčlenných štafiet JA-TY-ON. H-TRIATHLON Borský Mikuláš je pekný pretek v príjemnom prostredí, ktorý sa určite oplatí absolvovať. 

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2017
• 2 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
Miesto:
• Borský Mikuláš (areál súkromného rybníka)
Mapa-H-Triathlon Borský Mikuláš
Mapa-H-Triathlon Borský Mikuláš 2
Dátum:
• 20.5.2017 (sobota)
Trať:
• 0,6km plávanie, 21km horská cyklistika, 5km terénny beh   !!! NOVÁ TRAŤ BEHU!!!
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON
Štart:
• 13:00hod. (súkromný rybník p.Rangla)
• spoločný štart pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON
Cieľ:
• areál súkromného rybníka p.Rangla
Štartovné:
• 15,00,-Euro pre pretek jednotlivcov (jedlo po preteku /bageta /, 0,5l nápoj, občerstvenie po preteku, pitný režim počas a po preteku od f. Kompava, DARČEK -značkový bežecký opasok v hodnote 7,50,-Euro, pretek bude meraní čipovou technológiou Race-Result, zľavový kupón v hodnote 1,00,-Euro na nákup balíčkov KOMPAVA ENERGY PACK a KOMPAVA REGENERATION PACK)
• 15,00,-Euro pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety)
• !!! DARČEK  (značkový bežecký opasok v hodnote 7,50,-Euro) obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási a zaplatí štartovné do 18.5.2017 !!!
opasek
 !!! nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 18.5.2017 !!!
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
• online prihláška
Upozornenie:
!!! Limitovaný počet štartujúcich na preteku H-TRIATHLON BORSKÝ MIKULÁŠ 2017 je 100 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 18.5.2017). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny !!!
Prezentácia:
• 10:00-12:00hod. (areál súkromného rybníka)
Kategórie:
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON (bez rozdielu veku a pohlavia)
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny, diplomy a originálne trofeje
• prvé tri štafety obdržia vecné ceny a diplomy
Občerstvenie:
KOMPAVA
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas preteku občerstvovacia stanica na behu a v cieli  preteku (voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• po preteku jedlo (nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 18.5.2017)
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
Ubytovanie:
Promo video:
Suveníry:
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
 
Podmienky a povinnosti
 Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobuu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 15:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.
Information
Information:
Date:
• 20th of May 2017
Place:
• Borský Mikuláš (Slovakia)
Lenght:
• 0,6km swim
• 21km mountain bike
• 5km off road run
Start:
• 1:00 PM
Presentation:
• from 9:00 AM to 12:00 PM
Applications:
Participant´s free:
• 15,00,-Euro
Categories:
• M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
 OBEC BORSKÝ MIKULÁŠ - www.borskymikulas.sk
Hlavný reklamní partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017:
HERTLSPORT
kompava-logo
logo_erdinger_alkoholfrei

Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017

mtbiker_orange_horizontal

bikepoint.sk s R

radio

Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach 

facebooklogo