H-TRIATHLON GAZÁRKA 2018

 
 !!! PRETEK ZRUŠENÍ !!!
Dnes 5.6.2018 nám bolo oznámené, že kvôli kalamitnej ťažbe, ktorá stále prebieha v lesoch v okolí rek. oblasti Gazárka budeme musieť pretek v tomto roku zrušiť.  Nakoľko sa stále v lesoch ťaží a pôvodné ukončenie ťažby sa stále posúva kompetentné úrady nepovolili vjazd počas preteku do tejto lokality. Preto sme museli pretek zrušiť. Prihláseným pretekárom, ktorí uhradili už štartovné peniaze pošleme späť alebo sa môžu prehlásiť na H-TRIATHLON SKALICA alebo H-TRIATHLON LUČINA.
Ďakujeme za pochopenie.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

H-TRIATHLON GAZÁRKA 2018

16.6.2018

13.ročník (2005 – 2018)

PLÁVANIE 0,8km – HORSKÁ CYKLISTIKA 18km – TERÉNNY BEH 5km

Viac než výzva…

 

Terénny triatlon v rekreačnej oblasti Gazárka je ozajstná výzva pre každého, kto má rád 100% off road na piesku. V roku 2015 mal pretek na Gazárke z technických dôvodov prestávku ale v sezóne 2016 sa opäť vracia. Tieto preteky usporadúvame v spolupráci s priateľmi zo Šaštína a hlavnú zásluhu  na tom, že sa terénny triatlon na Gazárke udomácnil má Vojtech Stacha a Jožko Zváč. Všetky trate sú situované do areálu rekreačnej oblasti. Profil cyklistickej a bežeckej trati je rovinný ale vďaka piesočnatému podkladu je trať preteku dosť náročná. Súčasťou hlavného preteku jednotlivcov je aj pretek trojčlenných štafiet JA-TY-ON. H-TRIATHLON Gazárka môžeme kľudne nazvať aj slovenským triatlonovým Dakarom. Pretek, ktorý je ozajstnou výzvou pre každého, kto chce v živote zažiť niečo výnimočné. Je len na Vás či prijmete túto výzvu a pridáte sa na štarte k ďalším dobrodruhom.

 

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• H-TRIATHLON GAZÁRKA 2018
• súčasť seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
Miesto:
Dátum:
• 16.6.2018 (sobota)
Trať:
• 0,8km plávanie, 18km horský cyklistika, 5km terénny beh
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON
Štart:
• 12:00hod. (jazero v rekreačnej oblasti Gazárka, volejbalové kurty)
Cieľ:
• areál volejbalových kurtov
Štartovné:
• 15,00,-Euro pre pretek jednotlivcov (jedlo po preteku /bageta/ , 0,5l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, sprchy po preteku,  DARČEK ( funkčné tričko s logom podujatia v hodnote 10,00,-Euro), meranie preteku čipovou technológiou Race Result, zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku)
• 15,00,-Euro pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety) 
• DARČEK (tričko) prihlásení pretekári do 10.6.2018!!!
 nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 14.6.2018
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček -osuška s logom podujatia)
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
• do poznámky uveďte Vaše meno a vygenerovaní kód z Vašej online prihlášky
Prihláška:
Prezentácia:
• 9:00-11:30hod. (v priestoroch cieľa)
Kategórie:
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON 
- (bez rozdielu veku a pohlavia)
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy, odmenené budú všetky ženy, ktoré pretek absolvujú 
• Finančné prémie:
-Muži v absolútnom poradí: 1.miesto 70,-Euro, 2.miesto 50,-Euro, 3.miesto 30,-Euro
-Ženy v absolútnom poradí:1.miesto 50,-Euro, 2.miesto 35,-Euro, 3.miesto 20,-Euro
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas behu a v cieli občerstvovacia stanica (voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• po preteku jedlo, nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 14.6.2018
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet
Ubytovanie:
Promo video:
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
Suveníry:
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl
- telefón: 00421 907 337 787
• Vojtěch Stacha
- telefón: 00421 905 509 237
ERDINGER ALKOHOLFREI
oficiálny produkt seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
erdinger-alkoholfrei-range
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 16:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
 
Information
Information:
 Date:
• 16th 6. 2018
 Place:
• Šaštín (Slovakia), holiday resort Gazárka
 Lenght:
• 0,8km swim
•18km mountain bike
• 5km off road run
 Start:
• 12:00 PM
 Presentation:
• from 9:00 AM to 11:30 AM
Applications:
Participant´s free:
15,00,-Euro
Categories:
M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
MESTO ŠAŠTÍN - www.mestosastinstraze.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
• CEBRA BOWDEN SLOVAKIA - výrobca a predajca  cyklo mazív
Hlavný reklamní partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018:
HERTLSPORT
kompava-logo
logo_erdinger_alkoholfrei
cebra-bowden
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
 
radio
 
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach
facebooklogo