H-TRIATHLON GAZÁRKA

logo_erdinger_alkoholfrei

H-TRIATHLON GAZÁRKA 2017

17.6.2017

12.ročník (2005 – 2017)

Viac než výzva…

PLÁVANIE 0,8km – HORSKÁ CYKLISTIKA 18km – TERÉNNY BEH 5km

       !!! LIMITOVANÍ POČET 100 ŠTARTUJÚCICH !!!

AKTUÁLNY STAV PRIHLÁSENÝCH PRETEKÁROV

Terénny triatlon v rekreačnej oblasti Gazárka je ozajstná výzva pre každého, kto má rád 100% off road na piesku. V roku 2015 mal pretek na Gazárke z technických dôvodov prestávku ale v sezóne 2016 sa opäť vracia. Tieto preteky usporadúvame v spolupráci s priateľmi zo Šaštína a hlavnú zásluhu  na tom, že sa terénny triatlon na Gazárke udomácnil má Vojtech Stacha a Jožko Zváč. Všetky trate sú situované do areálu rekreačnej oblasti. Profil cyklistickej a bežeckej trati je rovinný ale vďaka piesočnatému podkladu je trať preteku dosť náročná. Súčasťou hlavného preteku jednotlivcov je aj pretek trojčlenných štafiet JA-TY-ON. H-TRIATHLON Gazárka môžeme kľudne nazvať aj slovenským triatlonovým Dakarom. Pretek, ktorý je ozajstnou výzvou pre každého, kto chce v živote zažiť niečo výnimočné. Je len na Vás či prijmete túto výzvu a pridáte sa na štarte k ďalším dobrodruhom.

 

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• H-TRIATHLON GAZÁRKA 2017
• 3 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
Miesto:
• Šaštín -rekreačná oblasť Gazárka (!!! nová lokalita !!!)
Dátum:
• 17.6.2017 (sobota)
Trať:
• 0,8km plávanie, 18km horský cyklistika, 5km terénny beh !!! NOVÁ TRAŤ !!!
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON
Štart:
• 13:00hod. (jazero v rekreačnej oblasti Gazárka, volejbalové kurty)
Cieľ:
• areál volejbalových kurtov
Štartovné:
• 15,00,-Euro pre pretek jednotlivcov (jedlo po preteku /bageta/ , 0,5l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, sprchy po preteku,  DARČEK, meranie preteku čipovou technológiou Race Result, zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku)
• 15,00,-Euro pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety) 
• DARČEK (osuška s logom podujatia) prihlásení pretekári do 15.6.2017 !!!
 nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 15.6.2017
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček -osuška s logom podujatia)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
• do poznámky uveďte Vaše meno a vygenerovaní kód z Vašej online prihlášky
Prihláška:
Upozornenie:
!!! Limitovaný počet štartujúcich na preteku H-TRIATHLON GAZÁRKA 2017 je 100 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 15.6.2017). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny !!!
Prezentácia:
• 9:00-12:00hod. (v priestoroch cieľa)
Kategórie:
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON 
- (bez rozdielu veku a pohlavia)
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy, odmenené budú všetky ženy, ktoré pretek absolvujú 
• Finančné prémie:
-Muži v absolútnom poradí: 1.miesto 70,-Euro, 2.miesto 50,-Euro, 3.miesto 30,-Euro
-Ženy v absolútnom poradí:1.miesto 50,-Euro, 2.miesto 35,-Euro, 3.miesto 20,-Euro
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas behu a v cieli občerstvovacia stanica (voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• po preteku jedlo, nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 15.6.2017
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet
Ubytovanie:
Promo video:
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
Suveníry:
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl
- telefón: 00421 907 337 787
• Vojtěch Stacha
- telefón: 00421 905 509 237
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 16:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
 
Information
Information:
 Date:
• 17th of June 2017
 Place:
• Šaštín (Slovakia), holiday resort Gazárka
 Lenght:
• 0,8km swim
•18km mountain bike
• 5km off road run
 Start:
• 1:00 PM
 Presentation:
• from 9:00 AM to 12:00 PM
Applications:
Participant´s free:
15,00,-Euro
Categories:
M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
MESTO ŠAŠTÍN - www.mestosastinstraze.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
• CEBRA BOWDEN SLOVAKIA - výrobca a predajca  cyklo mazív
Hlavný reklamní partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017:
HERTLSPORT
kompava-logo
logo_erdinger_alkoholfrei
cebra-bowden
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
 
radio
 
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach
facebooklogo