H-TRIATHLON LUČINA

logo_erdinger_alkoholfrei
H-TRIATHLON LUČINA 2017

5.8.2017

3.ročník (2015-2017)

Viac než výzva…

Plávanie 800m – HORSKÁ CYKLISTIKA 20km – TERÉNNY BEH 5km

!!! LIMITOVANÍ POČET 100 ŠTARTUJÚCICH !!!

H-TRIATHLON Lučina zaznamenal svoju premiéru v roku 2015. Pretek je situovaný do atraktívnej rekreačnej oblasti Lučina, kde na pretekárov a návštevníkov čaká kompletné zázemie (bufety, reštaurácie, ubytovanie, veľkokapacitné parkovisko, priehrada, plážový volejbal…). Trate preteku sú koncipované v okolí priehrady. Cyklistická časť je naozaj pretekársky a divácky atraktívna.  Pretek organizujeme za podpory a spolupráce s obcou Tvarožná Lhota.

 

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• H-TRIATHLON LUČINA (ČR) 2017
• 6 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
Miesto:
• Tvarožná Lhota -rekreačná oblasť Lučina (Česká republika)
Dátum:
• 5.8.2017 (sobota)
Trať:
• 800m plávanie, 20km horská cyklistika, 5km terénny beh
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON
Štart:
• 13:00hod. (areál priehrady Lučina)
Cieľ:
• areál priehrady Lučina
Štartovné:
• 15,00,-Euro (450,-Kč) pre pretek jednotlivcov (jedlo po preteku/bageta/ , 0,5l nápoj, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku, DARČEK  (kompresné podkolienky HERTLSPORT v hodnote 10,00,-Euro), meranie preteku čipovou technológiou Race Result)
• 15,00,-Euro (450,-Kč) pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety) 
• darček  (kompresné podkolienky HERTLSPORT v hodnote 10,00,-Euro) obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási na pretek do 31.7.2017
 nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 3.8.2017
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
Upozornenie:
!!! Limitovaný počet štartujúcich na preteku H-TRIATHLON LUČINA 2017 je 100 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 3.8.2017). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny !!!
Prezentácia:
• 9:00-12:00hod. (areál priehrady Lučina)
Kategórie:
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON 
- (bez rozdielu veku a pohlavia)
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny a diplomy 
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas behu 2x občerstvovacia stanica (voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet
Ubytovanie:
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
Suveníry:
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 16:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
 
Information
Information:
 Date:
• 5th of August 2017
 Place:
• Tvarožná Lhota holiday resort  Lučina
 Lenght:
• 800m swim
• 20km mountain bike
• 5km off road run
 Start:
• 1:00 PM
 Presentation:
• from 9:00 AM to 12:00 PM
Applications:
Participant´s free:
15,00,-Euro , 450,-Kč
Categories:
• M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
 Obec Tvarožná Lhota - vinařská obec oskorušovou tradicí
 
Hlavný reklamní partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017:
HERTLSPORT
kompava-logo
logo_erdinger_alkoholfrei
 Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach
 facebooklogo