H-TRIATHLON SKALICA

logo_erdinger_alkoholfrei

H-TRIATHLON SKALICA 2017

1.7.2017

16.ročník (2002 – 2017)

Viac než výzva…

PLÁVANIE 1km – HORSKÁ CYKLISTIKA 16km – TERÉNNY BEH 6km

!!! LIMITOVANÍ POČET  100 ŠTARTUJÚCICH !!!

H-TRIATHLON Skalica je legendou terénneho triatlonu na Slovensku. Patrí medzi prvé triatlony na Slovensku organizované v terénne. Prudké výjazdy a zjazdy, množstvo prírodných prekážok, neopakovateľná divácka kulisa – to všetko Vám ponúka H-TRIATHLON Skalica. Plavecká časť situovaná do prírodného kúpaliska v Zlatníckej doline je jednou z veľkého množstva výziev, ktoré čakajú na každého pretekára, ktorý sa postaví na štartovú čiaru. Cyklistická časť je situovaná na 4km atraktívny okruh na ktorom budú pretekári na horských bicykloch v roku 2014 bojovať vo finále Slovenského pohára v cross country. Bežecká časť a hlavne jej úvodné stúpanie preverí aj tých najzdatnejších pretekárov. H-TRIATHLON Skalica je pretek, ktorí preverí Vaše fyzické zdatnosti ale Vás aj odmení neopakovateľnou atmosférou a zážitkami na celí život.  Súčasťou preteku jednotlivcov je aj pretek trojčlenných štafiet (JA-TY-ON). V roku 2007 sa tu po prvý krát v histórii slovenského triatlonu uskutočnili M-SR v kros triatlone. 

Propozície k preteku:

Propozície
 
Názov:
• H-TRIATHLON SKALICA 2017
• 5 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
Miesto:
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
Dátum:
• 1.7.2017 (sobota)
Trať:
• 1km plávanie, 16km horská cyklistika, 6km terénny beh
• spoločná pre pretek jednotlivcov a pretek štafiet JA-TY-ON
Štart:
• 13:00hod. (veľký bazén prírodného kúpaliska)
Cieľ:
• areál prírodného kúpaliska
Štartovné:
• 15,00,-Euro pre pretek jednotlicov (jedlo po preteku /bageta/, 0,5l nápoj, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, sprchy po preteku, kupón na zľavu na nákup športových balíčkov Kompava počas preteku, darček od f. Kompava, DARČEK /bežecká čapica ERDINGER + cyklo fľaša ERDINGER/, pretek bude meraní čipovou technológiou Race-Result)
• 15,00,-Euro pre pretek štafiet (JA-TY-ON (člen štafety) 
• !!! DARČEK (bežecká čapica ERDINGER + cyklo fľaša ERDINGER)  obdrží len pretekár, ktorý sa prihlási do preteku a uhradí štartovné do 29.6.2017 !!!
 !!! nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 29.6.2017
P1040308
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
Upozornenie:
!!! Limitovaný počet štartujúcich na preteku H-TRIATHLON SKALICA 2017 je 100 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 29.6.2017). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny !!!
Prezentácia:
• 9:00-12:00hod. (areál prírodného kúpaliska)
Kategórie:
• pretek jednotlivcov (M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
• pretek štafiet JA-TY-ON (klasik)
- (bez rozdielu veku a pohlavia)
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, vecné ceny a diplomy 
• prvých päť štafiet v absolútnom poradí obdrží originálne trofeje, vecné ceny a diplomy 
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas behu 3x občerstvovacia stanica ( voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…)
• po preteku (bageta), nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 29.6.2017
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet
Ubytovanie:
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
Suveníry:
• tričko s logom podujatia (cena 6,-Euro)
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 16:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
 
Information
Information:
 Date:
• 1th of July 2017
 Place:
• Skalica (Slovakia), holiday resort Zlatnícka dolina
 Lenght:
• 1km swim
• 16km mountain bike
• 6km off road run
 Start:
• 1:00 PM
 Presentation:
• from 9:00 AM to 12:00 PM
Applications:
Participant´s free:
15,00,-Euro
Categories:
M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
- Z – women, unlimited age categories
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
MESTO SKALICA - www.skalica.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
• VÍNO MASARYK - výroba a predaj vína
• TATRA BANKA pobočka Skalica - Námestie slobody 98, Skalica
• STAVAN s.r.o. - stavebniny v meste Skalica
• SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU Skalica - Námestie slobody 10, Skalica
• REKLAMA ERIK RANGL - grafické štúdio
Hlavný reklamní partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017:
HERTLSPORT
kompava-logo
logo_erdinger_alkoholfrei
 
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
 
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach 
facebooklogo