H-TRIATHLON TEAM

KOMPAVA H-TRIATHLON TEAM je nezávislé dobrovoľné občianske združenie, ktoré združuje športových nadšencov horskej cyklistiky, terénneho a dlhého triatlonu. Jeho členovia sa zúčastňujú na pretekoch, absolvujú spoločné tréningy a podieľajú sa na organizácii športových podujatí. Tvoria partiu nadšencov, pre ktorých sa šport stal viac než výzvov.