KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018

 
KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN

12.5.2018

Pretek na horských bicykloch na trati 50km, 25km, 25km Fat Bike

10.ročník (2009 – 2018)

Viac než výzva…

!!! LIMITOVANÍ POČET 400 ŠTARTUJÚCICH !!!

!!! NOVÁ TRAŤ PRETEKU !!!

1 okruh 25km trať, 1 okruh 50km trať

 

Pretek na horských bicykloch KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN začal písať svoju históriu v roku 2009. Trať preteku je situovaná na úpätí Bielych Karpát do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Na pretekárov čaká zaujímavá trať o dĺžke 50km (1 okruh), 25 km (1 okruh), ktorá obsahuje krátke a dlhé výjazdy a zjazdy, lesné i ťažné cesty a turistické chodníky. Štart a cieľ preteku je umiestnený na trávnatej ploche pod parkoviskom u reštaurácie Skalická koliba. Najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách si odnesú originálne trofeje a na všetkých čaká zaujímavá tombola v ktorej nebudú chýbať skalické špeciality “Skalický trdelník” a “Skalická frankovka”. Pitný režim zabezpečuje slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy firma KOMPAVA a súkromný nemecký pivovar ERDINGER . V priestoroch štartu a cieľa bude umiestnená EXPO aréna, kde budú prezentovať svoje produkty partneri podujatia. Pretek bude meraní čipovou technológiou Race-Result. Pôvabná prírodná scenéria spojená zo zaujímavou traťou sú tým najlepším lákadlom aby ste sa tohto preteku zúčastnili. KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018 je zaradení do prestížneho bodovacieho seriálu MTB maratónov GHOST KARPATY MTB TOUR 2018. Viac info na www.karpatymtbtour.com   Novinkou od roku 2017 je na trati 25km kategória FATBIKE.

Propozície k preteku:

Propozície

Názov:
KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018, pretek na horských bicykloch 50km, 25km, 25km Fat Bike
 1 pretek seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
• 3 pretek bodovacieho seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2018, www.karpatymtbtour.com
Miesto:
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
map_slovensko1

Dátum:
• 12.5.2018 (sobota)
Trať:
!!! NOVÁ TRAŤ PRETEKU !!! (25km 1 okruh, 50km 1 okruh)
• 50km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574m, 
• 25km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574m,
• 25km Fat Bike (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574m, 
Štart:
• 11:00hod. 50km trasa, 11:05hod. 25km trasa (asfaltová cesta nad kúpaliskom)
Cieľ:
• trávnatá plocha pod Skalickou Kolibou
Štartovné:
• 15,00,-Euro (450,-Kč) (uhradené na účet organizátora do 10.5.2018)
- štartovné zahŕňa štartovací balíček:  jedlo po preteku /bageta/, 0,5l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI, kupón na tombolu, občerstvenie počas  a po preteku (ovocie, chlieb s masťou a cibuľou) pitný režim počas preteku od f.KOMPAVA, umývanie bicyklov, kupón na  zľavu na nákup vybranej športovej výživy Kompava, meranie preteku a spracovanie výsledkov čipovou technológiou Race Result + DARČEK /ERDINGER PACK v hodnote 6,00,-Euro/)
• 20,00,-Euro, bez nároku na štartovací balíček ( v deň preteku 12.5.2018 ak nebude naplnení limit 400 pretekárov).
 !!! nárok na jedlo po preteku (bagetu) majú len prihlásení pretekári do 10.5.2018!!!
DARČEK -ERDINGER PACK v hodnote 6,00,-Euro
(uhradené štartovné do 10.5.2018)
Product_E112
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne (do 10.5.2018)
• prevodom z účtu na účet (do 10.5.2018)
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica (do 10.5.2018)
• v hotovosti pri prezentácii v mieste štartu v sume 20,-Euro (bez nároku na bagetu, nápoj a darček)
Vlajka2-300x170
OZNAM !!!

 Pretekári z ČR, ktorí sa prihlásia na pretek KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018 môžu zaplatiť štartovné 15,00,-Euro (alebo 450,-Kč) až na mieste pri prezentácii.
Nakoľko niektoré banky požadujú vyššie poplatky za prevod do SR vychádzame im týmto krokom v ústrety. Prihlásení pretekári do termínu majú nárok na darček.
Účet:
• Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06 
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• variabilný symbol: 20170422
Prihláška:
!!! 0nline prihláška bude funkčná do 10.5.2018 do 23:59:59 hod. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba pri prezentácii v deň preteku 12.5.2018 v čase od 7:30hod. do 10:30hod. za štartovné 20,00,-Euro ak nebude naplnení limit 400 pretekárov.
Upozornenie:
!!! Limitovaný počet štartujúcich na preteku KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2018 je 400 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 10.5.2018). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny !!!

Prezentácia:
• v deň preteku od 7:30hod. do 10:30hod. (areál pod Skalickou kolibou)
Kategórie:
• 50km trať
- MUŽI
- M1 15-19 rokov (2003-1999)
- M2 20-29 rokov (1998-1989)
- M3 30-39 rokov (1988-1979)
- M4 40-49 rokov (1978-1969)
- M5 50-59 rokov (1968-1959)
- M6 nad 60 rokov (1958-1939)
- Ženy 1 - 15-35 rokov (2003-1983)
- Ženy 2 - nad 36 rokov (1982 -1939)
-!!! rozhoduje rok narodenia !!!
 • 25km trať
- Muži -bez rozdielu veku (ročník 2006 a starší)
- Ženy -bez rozdielu veku (ročník 2006 a staršie)
-FATBIKE -muži bez rozdielu veku (ročník 2006 a starší)
-FATBIKE -ženy bez rozdielu veku (ročník 2006 a staršie)
- !!! do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018 a seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2018 bodujú pretekári na trati 50km !!!
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, diplomy a vecné ceny. 
• pred vyhlásením výsledkom tombola o vecné ceny
Občerstvenie:
Kompava-Logo-Sport-Nutrition
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas preteku 2x (na trati 25km), 4x na trati (50km) občerstvovacia stanica: voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii v priestoroch cieľa bufet a 20m od cieľa je k dispozícii reštaurácia Skalická Koliba
Ubytovanie:
Promo video:
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia (Kompava, Erdinger, Cannondale…)
Suveníry:
• archívne tričko s logom podujatia (cena 6,-Euro)
• cyklistická čiapka s logom podujatia (akciová cena 7,-Euro)
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.
Information
Information:
 Date:
• 12th of May 2018
 Place:
• Skalica (Slovakia), holiday resort Zlatnícka dolina
 Lenght:
• 50km, 25km, 25km Fat Bike
 Start:
• 11:00 AM 50km, 11:05AM 25km
 Presentation:
• from 7:30 to 10:30 AM
Applications:
Participant´s free:
• 15,00,-Euro
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
• CEBRA-BOWDEN SLOVAKIA - predajca čističov a mazív
MESTO SKALICA - www.skalica.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
• VÍNO MASARYK - výroba a predaj vína
 

 

Hlavný reklamný partneri preteku

Cannondale - logo

 HERTLSPORT

Kompava-Logo-Sport-Nutrition
logo_erdinger_alkoholfrei
cebra-bowden
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
logoweb
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach
facebooklogo