KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN

Cannondale - logo
KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN

22.4.2017

Pretek na horských bicykloch na trati 50km a 25km

9.ročník (2009 – 2017)

Viac než výzva…

!!! LIMITOVANÍ POČET 350 ŠTARTUJÚCICH !!!

!!! Nová kategória: 25km Fatbike !!!

Pretek na horských bicykloch KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN začal písať svoju históriu v roku 2009. Trať preteku je situovaná na úpätí Bielych Karpát do rekreačnej oblasti Zlatnícka dolina. Na pretekárov čaká zaujímavá trať o dĺžke 50km (2 okruhy), 25 km (1 okruh), ktorá obsahuje krátke a dlhé výjazdy a zjazdy, lesné i ťažné cesty a turistické chodníky. Posledné štyri kilometre 25km okruhu vedú po trati finálového preteku Slovenského pohára v cross country, ktoré sme organizovali v roku 2014. Štart a cieľ preteku bude umiestnený na trávnatej ploche pod areálom kúpaliskom, nad spodným parkoviskom) ZMENA oproti roku 2016!!! Najlepší pretekári v jednotlivých kategóriách si odnesú originálne trofeje a na všetkých čaká zaujímavá tombola v ktorej nebudú chýbať skalické špeciality “Skalický trdelník” a “Skalická frankovka”. Pitný režim zabezpečuje slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy firma KOMPAVA . V priestoroch štartu a cieľa bude umiestnená EXPO aréna, kde budú prezentovať svoje produkty partneri podujatia. Pretek bude meraní čipovou technológiou Race-Result. Pôvabná prírodná scenéria spojená zo zaujímavou traťou sú tým najlepším lákadlom aby ste sa tohto preteku zúčastnili. KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2017 je zaradení do bodovacieho seriálu MTB maratónov GHOST KARPATY MTB TOUR 2017. Viac info na www.karpatymtbtour.eu  Novinkou roku 2017 je na trati 25km kategória FATBIKE.

Propozície k preteku:

Propozície

Názov:
KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2017, pretek na horských bicykloch 50km, 25km
 1 pretek bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
• 3 pretek bodovacieho seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2017
Miesto:
• Skalica -rekreačná oblasť Zlatnícka dolina
Dátum:
• 22.4.2017 (sobota)
Trať:
• 50km (2 x okruh,) najvyšší bod trate 574m, prevýšenie 1580m
• 25km (1 x okruh,) najvyšší bod trate 574m, prevýšenie 790m
!!! NOVÁ TRAŤ !!!  ubrali sme asfaltu a pridali viac terénu :)
Štart:
• 11:00hod. (trávnatá plocha pod areálom kúpaliskom, nad spodným parkoviskom), ZMENA oproti roku 2016!!!
Cieľ:
• trávnatá plocha pod areálom kúpaliskom, nad spodným parkoviskom, ZMENA oproti roku 2016!!!
Štartovné:
• 15,00,-Euro  (uhradené na účet organizátora do 20.4.2017)
- štartovné zahŕňa štartovací balíček:  (jedlo po preteku /bageta/,/0,5l nápoj ERDINGER ALKOHOLFREI/, kupón na tombolu, občerstvenie počas preteku, pitný režim počas preteku od f. Kompava, umývanie bicyklov, kupón na 10% zľavu na nákup športovej výživy Kompava počas preteku, meranie preteku a spracovanie výsledkou čipovou technológiou Race-Result + DARČEK)
• 20,00,-Euro, bez nároku na štartovací balíček (v piatok 21.4.2017 a v deň preteku 22.4.2017 ak nebude naplnení limit 350 pretekárov).
tricko na web male
• !!! DARČEK (kvalitné funkčné tričko s logom podujatia v hodnote 8,00,-Euro) -získava prihlásený pretekár, ktorý uhradil štartovné do 10.4.2017 !!! Prihlásený pretekári, ktorí neuhradia štartovné do 10.4.2017 strácajú nárok na darček. 
 !!! nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 18.4.2017 !!!
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na tričko s logom podujatia a jedlo po preteku)
• prihlásení pretekári z ČR môžu štartovné uhradiť  aj v deň preteku pri prezentácii.Vlajka2-300x170
pretekári z ČR môžu štartovné uhradiť aj na pretekoch Morkovské Bajka alebo Čřipská 50 v stánku HERTLSPORT-KOMPAVA.
Účet:
• Banka: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06 
• BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• variabilný symbol: 20170422
Prihláška:
• 0nline prihláška bude funkčná do 20.4.2017 do 23:59:59 hod. Po tomto termíne sa bude dať prihlásiť už iba pri prezentácii v piatok 21.4.2017 v čase od 15:00hod. do 17:00hod. a v deň preteku 22.4.2017 v čase od 8:00hod. do 10:30hod. za štartovné 20,00,-Euro ak nebude naplnení limit 350 pretekárov.
Upozornenie:
!!! Limitovaný počet štartujúcich na preteku KRÁĽ ZÁHORIA MTB MARATÓN 2017 je 350 pretekárov. Za prihláseného pretekára do preteku sa považuje pretekár, ktorý sa prihlásil cez online prihlášku a uhradil štartovné do stanoveného termínu (do 20.4.2017). Prihlásený pretekár bez uhradeného štartovného sa bude považovať po tomto termíne za neevidovaného v rámci štartovej listiny !!!

Prezentácia:
• v deň preteku od 8:00hod. do 10:30hod. (areál kúpaliska-vchod zo spodnej brány)
• prezentácia bude k dispozícii aj v piatok 21.4.2017 od 15:00-17:00 hod.
Kategórie:
• 50km trať
- MUŽI
- M1 15-19 rokov (2002-1998)
- M2 20-29 rokov (1997-1988)
- M3 30-39 rokov (1987-1978)
- M4 40-49 rokov (1977-1968)
- M5 50-59 rokov (1967-1958)
- M6 nad 60 rokov (1957-1938)
- Ženy 1 - 15-35 rokov (2002-1982)
- Ženy 2 - nad 36 rokov (1981 -1938)
-!!! rozhoduje rok narodenia !!!
 • 25km trať
- Muži -bez rozdielu veku (ročník 2005 a starší)
- Ženy -bez rozdielu veku (ročník 2005 a staršie)
-FATBIKE -muži bez rozdielu veku (ročník 2005 a starší)
-FATBIKE -ženy bez rozdielu veku (ročník 2005 a staršie)
- do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017 a seriálu GHOST KARPATY MTB TOUR 2017 bodujú pretekári na trati 50km
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje a diplomy 
• pred vyhlásením výsledkom tombola o vecné ceny
Občerstvenie:
Kompava-Logo-Sport-Nutrition
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas preteku 2x občerstvovacia stanica (25km, cieľ), voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet
Ubytovanie:
Promo video:
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
Suveníry:
• archívne tričko s logom podujatia (cena 6,-Euro)
• cyklistická čiapka s logom podujatia (akciová cena 7,-Euro)
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 15:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička.
Information
Information:
 Date:
• 22th of April 2017
 Place:
• Skalica (Slovakia), holiday resort Zlatnícka dolina
 Lenght:
• 50km, 25km
 Start:
• 11:00 AM
 Presentation:
• from 8:00 to 10:30 AM
Applications:
Participant´s free:
• 15,00,-Euro
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
• CEBRA-BOWDEN SLOVAKIA - predajca čističov a mazív
MESTO SKALICA - www.skalica.sk
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
• VÍNO MASARYK - výroba a predaj vína
 

 

Hlavný reklamný partneri preteku

Cannondale - logo

 HERTLSPORT

Kompava-Logo-Sport-Nutrition
logo_erdinger_alkoholfrei
cebra-bowden
Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2017
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach
facebooklogo