SWIMMING TOUR 2017

SWIMMING TOUR 2017

1.ročník seriálu plaveckých pretekov na 1km pre verejnosť

10Km_Women_UW_0109-1024x680

 

HERTLSPORT SWIMMING TOUR zaznamenáva svoju premiéru v roku 2017. Jedná sa o seriál pretekov vo vytrvalostnom plávaní na 1km. Preteky sú určené pre širokú športovú verejnosť, hlavne pre vyznávačov plávania na otvorenej vode. Všetky preteky sa konajú v atraktívnych rekreačných lokalitách Záhoria a Južnej Moravy.

 

Propozície k pretekom seriálu SWIMMING TOUR:

Propozície
 1.pretek SWIMMING TOUR 2017
Miesto:
• Borský Mikuláš (areál súkromného rybníka)
Dátum:
• 20.5.2017 (sobota)
Trať:
• 1km (3x330m okruh), !!! plavecké neoprény povolené !!!
Štart:
• 11:00hod. (súkromný rybník p.Rangla)
Štartovné:
• 5,00,-Euro
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06 • BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
cez onlinu prihlášku sa môžete do preteku prihlásiť do 18.5.2017, po tomto termíne sa dá prihlásiť pri prezentácii v deň preteku od 9:00hod. do 10:40hod.
Prezentácia:
• 9:00-10:40hod. (areál súkromného rybníka)
Kategórie:
• M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny, diplomy a originálne trofeje
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
 
Podmienky a povinnosti
 Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
6. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 15:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
7. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
8 Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-8.
maxresdefault
 
2.pretek SWIMMING TOUR 2017
Miesto:
• Šaštín Stráže -areál rekreačnej oblasti Gazárka
Dátum:
• 17.6.2017 (sobota)
Trať:
• 1km (5 x 200m okruh), !!! plavecké neoprény povolené !!!
Štart:
• 11:00hod. (jazero v rekreačnej oblasti Gazárka, volejbalové kurty)
Štartovné:
• 5,00,-Euro
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06 • BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
cez onlinu prihlášku sa môžete do preteku prihlásiť do 15.6.2017, po tomto termíne sa dá prihlásiť pri prezentácii v deň preteku od 9:00hod. do 10:40hod.
Prezentácia:
• 9:00-10:40hod. (areál jazero v rekreačnej oblasti Gazárka, volejbalové kurty)
Kategórie:
• M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny, diplomy a originálne trofeje
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
 
Podmienky a povinnosti
 Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
6. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 15:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
7. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
8 Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-8.
maxresdefault
 
3.pretek SWIMMING TOUR 2017
Miesto:
• Tvarožná Lhota (ČR), (areál rekreačnej oblasti Lučina)
Dátum:
• 5.8.2017 (sobota)
Trať:
• 1km (3x333m okruh), !!! plavecké neoprény povolené !!!
Štart:
• 11:00hod. (vodná nádrž Lučina)
Štartovné:
• 5,00,-Euro
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
• prihlásení pretekári z Českej republiky môžu štartovné uhradiť pri prezentácii
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06 • BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
cez onlinu prihlášku sa môžete do preteku prihlásiť do 3.8.2017, po tomto termíne sa dá prihlásiť pri prezentácii v deň preteku od 9:00hod. do 10:40hod.
Prezentácia:
• 9:00-10:40hod. (areál vodnej nádrže Lučina)
Kategórie:
• M-muži, Z-ženy), rozhoduje rok narodenia
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z – bez rozdielu veku
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia vecné ceny, diplomy a originálne trofeje
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
 
Podmienky a povinnosti
 Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
6. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 15:30hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
7. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
8 Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-8.
Reklama
Reklamní partneri seriálu SWIMMING TOUR 2017:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
HERTLSPORT

Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach 

facebooklogo