XC CROSS COUNTRY LUČINA 2018

EXTREM CROSS FESTIVAL LUČINA 2018
-
 XC CROSS COUNTRY LUČINA 2018

30.6.2018 (sobota)

7 x 3000m okruh

1.ročník (2018)

Viac než výzva…

 

Pretek na horských bicykloch HERTLSPORT XC CROSS COUNTRY  LUČINA vstúpil do seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR v roku 2018 ako súčasť EXTREM CROSS FESTIVALU LUČINA 2018.  Štart a cieľ preteku je situovaný do areálu rekreačnej oblasti Lučina (Tvarožná Lhota, ČR), kde je pripravené kompletné zázemie (občerstvenie po preteku, WC, bufet, EXPO aréna…). Zaujímavá trať v okolí vodnej nádrže, ktorej súčasťou sú aj traili TRAIL OF LIFE Vás určite nadchne. Najlepší pretekári si odnesú originálne trofeje. Pitný režim zabezpečuje slovenský výrobca športovej a doplnkovej výživy firma KOMPAVA z Nového Mesta nad Váhom a firma BAVARIAN SLOVAKIA dovozca nealko piva ERDINGER ALKOHOLFREI.  Ak chcete zažiť neopakovateľný zážitok na svojom bicykli tak určite nemôžete chýbať na štarte tohto preteku.

Propozície k preteku:

Propozície
Názov:
• HERTLSPORT XC CROSS COUNTRY LUČINA 2018
• súčasť bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
Miesto:
• Tvarožná Lhota -rekreačná oblasť Lučina (Česká republika)
mapka.img
Dátum:
• 30.6.2018 (sobota)
Trať:
• 3000m okruh
. pretek je vypísaní na 7 okruhov. Po prejdení prvého pretekára cieľom ostatní pretekári po prejdení cieľom v ich začatom okruhu ukončujú pretek. Poradie sa určuje podľa počtu prejdených okruhov.
Štart:
- 11:00hod. spoločný  pre všetky kategórie
Cieľ:
• areál vodnej nádrže Lučina (zadná časť pláže)
Štartovné:
• =15,00,-Euro (jedlo po preteku /bageta/, 0,5l nealko pivo ERDINGER ALKOHOLFREI, pitný režim počas preteku od f. Kompava, zľavový kupón na nákup balíčkov športovej výživy KOMPAVA počas preteku, DARČEK (tričko s logom podujatia), meranie preteku čipovou technológiou Race Result)
!!! darček -tričko s logom podujatia obdrží len pretekár, ktorý sa prihlásil a uhradil štartovné do 18.6.2018 !!!
!!! nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 28.6.2018 !!!
Platba:
• vložením hotovosti na účet organizátora v pobočke Slovenskej sporiteľne
• prevodom z účtu na účet
• v hotovosti v predajni HERTLSPORT, na ulici Hollého 49, 90901 Skalica
• v hotovosti pri prezentácii na mieste štartu (bez nároku na darček)
Účet:
• číslo účtu: 0037269206/0900, Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK130 900 0000 0000 372 692 06 • BIC: GIBASKBX
• názov účtu: H-TRIATHLON TEAM
• konšt. symbol: 0308
• variabilný symbol: dátum Vášho narodenia ( príklad: 1.1.1980 = 01011980)
Prihláška:
Online prihláška bude funkčná do 28.6.2018 do 23:59:59hod.
Po tomto termíne sa môžete do preteku prihlásiť v deň preteku 30.6.2018 pri prezentácii v čase od 8:30hod. do 10:30hod.
Prezentácia:
• 8:00-10:30hod.  areál vodnej nádrže Lučina (zadná časť pláže)
Kategórie:
• v rámci bodovacieho seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
- M1 – 15-19 rokov
- M2 – 20-29 rokov
- M3 – 30-39 rokov
- M4 – 40-49 rokov
- M5 – 50-59 rokov
- M6 – nad 60 rokov
- Z -ženy (bez rozdielu veku)
Ceny:
• prví traja pretekári v jednotlivých kategóriách obdržia originálne trofeje, vecné ceny a diplomy 
Občerstvenie:
• pred, počas a po preteku pitný režim od f.Kompava
• počas preteku 1x občerstvovacia stanica (okruh), voda, HypoFit, EnergoFit, ovocie…
• po preteku (bageta), nárok na jedlo po preteku majú len prihlásení pretekári do 28.6.2018
• počas celého preteku bude možnosť si zakúpiť výživové doplnky od f.Kompava
• pre návštevníkov preteku bude k dispozícii bufet
Ubytovanie:
• ubytovaniu v rekreačnej oblasti Lučina:
Wellness hotel Radějov (150m od štartu)
Autokemp Lučina  (400 metrov od štartu)
Autokemp Danaj na Lučine  (250 metrov od štartu)
 rekreačné stredisko HUTNÍK  (300 metrov od štartu)
Doprovodný program:
• BIKE EXPO -prezentačno-predajné stánky partnerov podujatia
Suveníry:
• tričko s logom podujatia (cena 7,-Euro)
• DVD video záznam z preteku /treba si ho objednať pri prezentácii/ (cena 10,00,-Euro)
Kontakt:
• Peter Hertl, Hollého 49, 90901 Skalica (Slovensko)
- telefón: 00421 907 337 787
 
ERDINGER ALKOHOLFREI
oficiálny produkt seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
erdinger-alkoholfrei-range
Podmienky a povinnosti
Podmienky a povinnosti účastníkov:
1. Poslanie online prihlášky prostredníctvom internetu a zaplatenie štartovného nahradzuje písomný podpis účastníka na papierovej prihláške.
2. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
3. Všetci prihlásení pretekári štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek. 
4. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté  účastníkom v súvislosti s pretekom.
5. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas preteku.
6. Štartové čísla sú až do skončenia preteku majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať, sú viazané na prihlášku a sú neprenosné na inú osobu.
7. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky !!!
8. Klasifikovaní budú pretekári, ktorí prejdú celú trať, vrátane všetkých traťových kontrol.
9. Protesty je možné podať písomne ihneď po príchode do cieľa preteku, najneskôr však  do 17:00hod. /v deň preteku/ v kancelárii preteku pri vklade 20,-Euro, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
10. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa nevracia.
11. Účastník ako aj zákonný zástupca odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe !!!
• Pretekár si je vedomý, že odoslaním online prihlášky /podpisom v prípade tlačenej prihlášky/ odsúhlasuje, že je oboznámený a súhlasí s podmienkami a povinnosťami v tomto formulári v bodoch 1-11.
Povinná výbava: cyklistická prilba /počas cyklistickej časti/
Doporučená výbava: základné serisné vybavenie a náhradné diely, základná lekárnička
Information
Information:
 Date:
• 30.6.2018
 Place:
• Tvarožná Lhota (Czech republic), holiday resort Lučina
 Lenght:
• 3,0km circuits
 Start:
• 11:00 AM
 Presentation:
• from 8:00 AM to 10:30AM
Applications:
Participant´s free:
15,00,-Euro
Categories:
• M – man
- M1  15-19 years old´s
- M2  20-29 years old´s
- M3  30-39 years old´s
- M4 40-49 years old´s
- M5  50-59 years old´s
- M6  60 and more years old´s
Information:
Reklama
Reklamní partneri preteku:
• HERTLSPORT-Peter Hertl - špecializovaná športová predajňa
 BAVARIAN SLOVAKIA - dovozca piva ERDINGER do SR
 PONOŽKY MORAVEC - kvalitné ponožky českej výroby
ZÁHORÁCKE RÁDIO  - www.zahorackeradio.sk
Hlavný reklamný partneri preteku
HERTLSPORT
Kompava-Logo-Sport-Nutrition
logo_erdinger_alkoholfrei
tvarozna_lhota_brozura-01 
 Mediálny partneri seriálu HERTLSPORT EXTREM TOUR 2018
logoweb
mtbiker_orange_horizontal
bikepoint.sk s R
radio
Aktuálne informácie pozerajte na našich facebookových stránkach
facebooklogo